Erica och Oscar vinnare av Ung Växtkraft

Södermanland Erika Buskas Åhrlin och Oscar Wulff, som tillsammans driver företaget Farcon AB i Eskilstuna, har tilldelats stipendiet Ung Växtkraft av Länsförsäkringar och LRF i Södermanland. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Lantbruket tog de över efter Oscars föräldrar vintern 2013/2014 och har sedan dess utvecklat verksamheten på gården.

Idag föder de upp nötköttskvigor och utegrisar till slakt och har utöver det entreprenadverksamhet och bedriver även växtodling. Det mesta av köttet säljs till privatpersoner, restauranger och butiker. Gården är KRAV-certifierad. Företaget är synligt på Facebook och bjuder även in allmänheten till olika evenemang på gården då produktionen visas upp.

I framtiden drömmer Erica och Oscar om att kunna slakta på gården och att sälja allt kött själva. Idag behålls endast kvigkalvarna medan tjurkalvarna säljs som livdjur på hösten. De vill även växla upp grisproduktionen från dagens fem suggor.

- Det är roligt att bli uppskattad på det här sättet, säger Oscar om att de tilldelats priset Ung Växtkraft.

- Det är roligt att någon ser vad vi gör och att vi gör något bra för näringen.

Kriterier - den nominerade ska:

  • Vara verksam inom de gröna näringarna
  • Kännetecknas av entreprenörskap, utveckling och nyskapande
  • Berika företagandet på landsbygden
  • Vara under 36 år

Juryns motivering

"För berikande av landsbygden och nyskapande utveckling av lantbruksföretaget samt för deras vilja att sprida kunskap om lantbruk till konsumenter genom studiebesök och sociala medier."

Stipendiet Ung Växtkraft finns även på riksnivå.

 

http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sodermanland/2016/03/erica-och-oscar-vinnare-av-ung-vaxtkraft/