Vi bryr oss om - gör det du också!

Utan mat står du och jag handfallna. Extremt väder och kris i världen kan sätta vår vardag ur spel, då är kaos inte längre än några måltider bort. Stängs gränserna räcker maten till ungefär varannan person i Sverige. Det är inte tryggt.

 

Därför behöver livsmedelsproduktionen öka här på hemmaplan. Genom att köpa från svenska producenter försäkrar vi oss om att det finns lantbruksföretag som kan leverera mat. 

 

Matförsörjningen är en säkerhetsfråga. Du, jag och alla andra som väljer att köpa närproducerad och svensk mat gör skillnad för att minska sårbarheten vid en kris. 
Tillsammans hjälps vi åt att öka självförsörjningsgraden!

 

Vill du veta mer? Kontakta oss