Vind i seglen för matregionen Sörmland

Stolt mat i Sörmland vill informera, inspirera och aktivera alla som ser mat som en viktig utvecklingskraft för länet.

Intresset för mat och dryck, närodlat och ekologiskt, är större än någonsin, inte minst i matregionen Sörmland. För att tillgodose konsumenternas behov jobbar länets mataktörer på högvarv. Diskussioner förs, nya mötesplatser riggas, idéer, utbildningar och samarbeten utvecklas i strida strömmar. Positiva vindar blåser i mat-Sörmland. Flera av de ambitiösa mål som sattes upp hösten 2013, då matstrategin Stolt mat i Sörmlands presenterades, har uppfyllts i förtid. Omsättningen är redan över 6 miljarder i de över 3300 sörmländska företag som arbetar med mat från jord till bord och inom länet sysselsätter branschen fler än 11000 personer. I kommuner och landsting sker ambitiösa satsningar för att såväl öka andelen närodlad mat som att erbjuda mat lagad från grunden. Den offentliga måltiden i länet är redan bäst i Sverige på ekologiska inköp. Den positiva utvecklingen innebär att styrgruppen redan under året måste revidera målsättningen för 2020.

Klicka på bilden för att komma till foldern: