Den regionala livsmedelsstrategin för Sörmland Läs mer
Stolt mat i Sörmland presenterar: Tillsammans för en ökad livsmedelsproduktion i Sörmland och Sverige Läs mer
Nytt magasin ute nu Nu finns magasin nummer fem ute, du hittar det här eller hos turistbyråer eller hos anläggningar i Sörmland. Läs mer
White Guide 2018 Årets hållbara café - Annas hembageri i Mariefred White Guide 2018
Recept från tidningen Extra Receptsamling
Passion - Mod - Tanke Bakgrund Stolt mat i Sörmland
Sörmlands Matkluster Arbetar för bättre, mer och godare lokal mat. Läs mer
Passa på när du ändå är i Sörmland Vilken blir din skatt att upptäcka?

Stolt Mat i Sörmland

Välkommen att upptäcka Sörmland när det är som bäst!

Följ Stolt Mat i Sörmland på Instagram

@stoltmatisormland