Sörmland kammade hem tre medaljer under SM i Mathantverk 2019! Läs mer
Stolt mat magasin 2019 Magasinet hittar du här eller hos turistbyråer eller hos anläggningar i Sörmland. Läs här
White Guide 2019 Se 2019s White Guide-restauranger i Sörmland! White Guide
Den regionala livsmedelsstrategin för Sörmland Läs mer
Stolt mat i Sörmland presenterar: Tillsammans för en ökad livsmedelsproduktion i Sörmland och Sverige Läs mer
Recept från tidningen Extra Receptsamling
Passion - Mod - Tanke Bakgrund Stolt mat i Sörmland
Sörmlands Matkluster Arbetar för bättre, mer och godare lokal mat. Läs mer
Passa på när du ändå är i Sörmland Vilken blir din skatt att upptäcka?

Stolt Mat i Sörmland

Välkommen att upptäcka Sörmland när det är som bäst!

Följ Stolt Mat i Sörmland på Instagram

@stoltmatisormland