#Stoltmatisormland #stoltmatlåda

Vi vill dela vår kärlek för Sörmland på ett bra och rättvist sätt, därför har du fått denna förfrågan. Vi älskar att se bilder runt om från regionen och vill självklart dela med oss av allt det fantastiska Sörmlands skafferi har att erbjuda. Därför ber vi om ditt tillstånd att använda din/dina bild/bilder på våra webbsida och sociala medie-kanaler. Vi kan välja att publicera eller inte. Vi publicerar alltid i originalformat med eller utan den tillhörande texten (caption). Vi refererar alltid till dig som företag eller kreatör.

 

Om du ger oss tillstånd att använda ditt material, använd #stoltmatisormland eller #stoltmatlåda (i take away erbjudanden) när du publicerar på dina kanaler eller som ett svar i kommentarsfältet när vi skickat en förfrågan. Genom att svara #stoltmatisormland eller #stoltmatlåda går du med på följande:

 

  • Du ger Stolt Mat i Sörmland, ett royalty-fritt, icke-exklusivt tillstånd att använda ditt Instagram-material (foto/video/caption/text etc) i marknadsföringssyfte. Detta inkluderar rätten att distribuera ditt material på stoltmat.se, samt på Stolt Mat i Sörmlands sociala medie-kanaler (Instagram & Facebook). Vi refererar alltid till dig som företag eller kreatör.
  • Du representerar och intygar att du har äganderätt av materialet och att personer som syns i bild har gett sitt tillstånd att innehållet delas. Vidare, garanterar du att du representerar ett företag eller är en privatperson, minst 18 år, och att materialet inte bryter mot några rättigheter från en tredje part eller lag.
  • Du ansvarar för ditt material. Du ansvarar för eventuell tvist som uppstår från tredje part för att Stolt Mat i Sörmland har använt ditt material.
  • Du avskriver härmed Stolt Mat i Sörmland från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och immateriella rättigheter som är förknippade med ovan beskriven användning.
  • Stolt Mat i Sörmland har rätt till men ingen skyldighet att använda ditt material.
 
 
 

In English

We want to share our passion for Sörmland. That is why you have received our request. We think it’s really exciting to see your pictures from our region. That is why we are asking for your permission to post your picture or pictures on our sites and on our social media channels. We can choose whether to publish or not to publish, in original format, with or without the text belonging to the picture (caption). We will always credit you as a content creator.

 

If you give us permission to use your picture, you use #stoltmatisormland or #stoltmatlåda when you post the picture or as an answer in the comment section when we send you a request. By responding with #stoltmatisormland or #stoltmatlåda you agree to the following terms and conditions:

 

  • You give Stolt Mat i Sörmland, a royalty-free, non-exclusive license to use your Instagram content (photograph/video/caption/text etc.) for all marketing purposes. This includes the right to distribute your photos on Stoltmat.se, as well as Stolt Mat i Sörmland social media channels (Instagram & Facebook). Where we always give you as a creator credit.
  • You represent and warrant that you own or control the rights to the material you have submitted and that you have permission from any person(s) appearing in the photos/videos. Furthermore, you certify that you are representing a corporation or are an individual of at least 18 years of age, and that the material submitted by you does not violate any rights of a third party or any law.
  • You are solely responsible for your material. You agree to hold Stolt Mat i Sörmland its affiliates or any other person acting on Stolt Mat i Sörmland’s behalf, harmless from and against any claims and expenses, regardless of the nature, arising from any use of your Instagram content or any other material submitted by you as described above.
  • You hereby release Stolt Mat i Sörmland from all obligations to pay you for the use of your images and for the intellectual property rights of those associated with the above-described use.
  • Stolt Mat i Sörmland has a right, but not an obligation, to use your Instagram content.