Om Stolt Mat i Sörmland

Vi är stolta över Sörmlands mat!

Vad vi gör:

Stolt Mat i Sörmland vänder sig till dig som arbetar med mat, njuter av mat och ser mat som en viktig utvecklingsresurs för Sörmland. Vi riktar oss främst till företagare och anställda inom privat och offentlig verksamhet, beslutsfattare och tjänstemän i offentligt finansierad verksamhet, samt personer i regionala organisationer och intresseorganisationer.

Syftet med denna aktörssida är till för att dela med oss utav användbara verktyg, en gemensam evenemangskalender där vi kan hålla kolla på datum och kommande evenmang tillsammans, stolt mat magasin, artiklar, kostnadsfria utbildningar, workshops, inspirationsträffar, informationsmöten, dela med oss av inspirationsfilmer, intervjuer och webbinarium m.m. Vi tror på ett starkt och lokalt samarbete tillsammans. Som i sin tur lyfter Sörmlands mat och dryck på kartan, så som nationellt och internationellt.

Stolt mats historia:

Stolt Mat i Sörmland vänder sig till dig som arbetar med mat, njuter av mat och ser mat som en viktig utvecklingsresurs för Sörmland. Vi riktar oss främst till företagare och anställda inom privat och offentlig verksamhet, beslutsfattare och tjänstemän i offentligt finansierad verksamhet, samt personer i regionala organisationer och intresseorganisationer.

Regeringens satsning ’’Sverige – det nya matlandet’’ blev startskottet för något nytt. Sörmlands matkluster initierade ett möte där aktörer från hela länet samlades för att ta ett nytt helhetsgrepp kring matfrågan i Sörmland. Det slutgiltiga resultatet av det mötet? Stolt Mat i Sörmland!

År 2014 startades Stolt Mat i Sörmland av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet Sörmland samt Sörmlands två sparbanker: Sörmlands sparbank och sparbanken Rekarne. Projektet Stolt Mat leddes av Bengt ’Spider’ Jansson, och skulle verka för den sörmländska maten och stärka samverkan i livsmedelskedjan. 

Stolt Mat kom under Bengts ledning att bli en central spelare i den sörmländska livsmedelskedjan som både initierade egna projekt och insatser såväl som stöttade upp andras. På vårt resumé finns bland annat insatser för att öka den sörmländska maten i offentliga kök, utveckling av länets kockutbildningar och den sörmländska matens närvaro under melodifestivalen. Under 2018 togs en ny regional livsmedelsstrategi fram för Sörmlands län, och självklart var Stolt Mat med och bidrog till framtagandet.

Hösten 2019 valde vi att tillsammans med Stolt mats grundare ta ett nytag kring vår verksamhet och staka ut vår riktning. Ledordet för Stolt mats arbete har sedan starten varit samverkan, något vi tar fasta på även i vårt fortsatta arbete. Strategin bygger på länets livsmedelsstrategi och Sörmlandsstrategi, och arbetet ska bidra till den långsiktiga och hållbara utvecklingen med länets livsmedelskedja.

Sedan 2020 har driften av Stolt mat helt tagits över av Torbjörn och Jessika, som entusiastiskt driver arbetet framåt. Så nu står vi här – i början av 2020-talet – och fortsätter blicka framåt. Vi brinner fortfarande för den sörmländska maten och livsmedelskedjans alla aktörer, och vill gärna att du följer med oss vidare!