Projekt och insatser

Olika projekt och insatser som just nu pågår i Sörmland

Stua har i uppdrag att söka och driva olika projekt och insatser med koppling till Stolt mat i Sörmland. De olika projekten och insatserna kommer ur den regionala livsmedelsstrategin och ska bidra till måluppfyllnaden inom områdena Förutsättningar för företagande, sörmländsk matidentitet samt Sörmlands srategins område fungerande arbetsmarknad.

Här kan du ta del av och läsa mer om de olika projekt och insatser som vi på Stua driver  inom Stolt Mat, samt hur du kan medverka som projektdeltagare.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Foto: Malin Ahnelöv, Nyköping Strand

Kommunikationsinsats restaurang- och livsmedel

När: 2022-2023

Kompetensbristen inom restaurang och kockyrket är ett stort problem inom vår bransch, som hotar utvecklingen och arbetsmiljön. Att välja Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet skapar stora möjligheter till en lång, kreativ och rolig karriärväg. I Sörmland finns tre gymnasieprogram att välja och för att fler ska hitta dit så har vi tillsammans med skolorna och aStory Kommunikationsbyrå tagit fram marknadsföringsmaterial, så att allt fler elever ska hitta till en ny karriär inom kök. 

Klicka här för att få reda på mer. 

Stolt Mat i Sörmland 2.0

När: 2022 

Projektet syftar till att stärka samarbeten mellan aktörer i livsmedelskedjan. Genom olika tematiska stråk skapas en plattform som grund för samarbeten och kunskapsutbyte. Dessa samarbeten ska också leda till att olika utåtriktade aktiviteter skapas och genomförs tillsammans för att öka kunskapen om lokalproducerad mat hos konsumenter och invånare, så väl inom Sörmland som utanför.

Klicka här för att få reda på mer. 

Culinary Attractions 2.0

När: 2022 

Är en omställningsinsats för att tillsammans med aktörer inom både besöksnäringen och livsmedelskedjan i Sörmland, skapa nya och/eller vidareutveckla redan befintliga måltidsupplevelser och tjänster, som attraherar målgruppen måltidsintresserade resenärer. 

Klicka här för att ta reda på mer.

Bild på ett vildsvin

Skogsgris på den sörmländska offentliga tallriken

När: 2021-2022 

Projektets idé är att föra samman offentlig måltid med vilthanteringsanläggningar för att matcha de behov offentlig måltid har med det utbud vilthanteringsanläggningarna har. Vidare ska samarbetet leda till en produktutveckling, där båda parter gemensamt utvecklar och tar fram produkter som funkar till det offentliga kökets storskalighet.

Klicka här för att ta reda på mer:

Stolt Mat om uppdraget 

Stua.se om uppdraget